2009/04/09

എംസിപിഐയും മത്സരരംഗത്തേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എംസിപിഐ യുണൈറ്റഡ് ( The Marxist Communist Party of India-United [ MCPI-U] ) ചാലക്കുടി, കൊല്ലം സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന്‌ സംസ്‌ഥാന sk{I«dnbpw t]mfnäv _yqtdm AwKhpamb hn._n sNdnbm³ അറിയിച്ചു. യഥാക്രമം ടി.എസ്‌. നാരായണനും പി. കൃഷ്‌ണമ്മാളുമായിരിക്കും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍.

No comments:

Post a Comment